Tiny Toones

Sinds 2005 biedt de Cambodjaanse NGO Tiny Toones kansarme kinderen uit de sloppenwijken in Phnom Penh een veilige omgeving waarin zij hun energie positief kunnen besteden aan scholing, maar ook creatief aan breakdancing, hip hop en kunst. De missie van Tiny Toones is om deze kinderen de kracht te geven om zich staande te houden in hun dagelijkse bestaan en hun vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze terug kunnen keren in het reguliere schoolsysteem en de kans op werk wordt vergroot. De doelgroep van Tiny Toones zijn kinderen die worden blootgesteld aan druggebruik en geweld, die in aanraking zijn gekomen met justitie, maar ook binnenlandse migranten en schoolverlaters. De organisatie bereikt jaarlijks ongeveer 2400 kinderen en jongeren.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak wordt gevormd door het in 2010 gestarte Tiny Toones Scholarship Program. Met dit programma wordt een kind in staat gesteld om naast het eigen opleidings- en creatieve programma van Tiny Toones terug te keren in het reguliere onderwijs van Cambodja.

Entrance ondersteunt het Tiny Toones Scholarship Program door het schoolgeld van 20 scholieren/studenten te financieren vanaf 2011 tot en met 2013. Hierdoor zijn de kinderen niet alleen in staat om te starten met een opleiding maar deze ook af te ronden. Dit jaar heeft Erik Jager Tiny Toones bezocht en het inspirerende werk van de vele vrijwilligers ervaren.

Meer informatie over het Tiny Toones vindt u op tinytoones.org. Voor het jaarverslag over 2011 klik hier en voor een impressie van wat Tiny Toones is klik hier.

Tenslotte klik hier voor een leuk filmpje over Fresh, een van de studenten van Tiny Toons die gesteund wordt door Entrance.