Fair Trade Filippijnen

Een consultant van Entrance heeft in november 2007 een project uitgevoerd voor de Fair Trade organisatie van de Filippijnen, in samenwerking met Share People. Ons bureau stelde (kosteloos) expertise en tijd beschikbaar door een consultant af te vaardigen in een team van Nederlandse professionals. Zij zijn naar de Filippijnen gereisd om de lokale Fair Trade organisatie (FFTV) te ondersteunen in het doorlichten van de supply chain en het schrijven van een business- en marketingplan.

Share People werkt samen met het Nederlandse bedrijfsleven om armoede te bestrijden ofwel rijkdom te vergroten in ontwikkelingslanden. Niet door het geven van geld, maar door tijdelijk Nederlandse professionals in te zetten bij kleine, lokale bedrijfjes die zich op een duurzame manier willen ontwikkelen. Centraal staat het aanpakken van een ondernemersvraag, waarbij de lokale ondernemers door een westerse bril naar hun bedrijfsactiviteiten kijken.

Een verslag van het project is gepubliceerd in Sprout.