advies

Entrance HRM heeft jarenlange expertise en kennis van organisaties opgebouwd. Vanuit deze expertise adviseren we, samen met onze klant, over de meest passende human resource oplossingen. Maar naast vakinhoudelijke kennis hebben onze adviseurs het talent om human resource oplossingen effectief te implementeren. Wederom samen met de klant. Want veranderingen in gedrag en samenwerking, maar ook in efficiency en prestaties zijn alleen mogelijk als er een actieve betrokkenheid is van de opdrachtgever en de consultant.

We adviseren onze klanten op het brede terrein van human resource management. Over de volgende thema’s raken we bijna altijd in gesprek: HRM-beleid, resultaatgericht managen, competentiemanagement, teamontwikkeling en strategische personeelsplanning.

Samen met onze opdrachtgever kijken we naar de problemen, de kansen en de wensen. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Onze adviseurs luisteren, denken na én denken mee. Zij geven een pragmatisch, helder en bovenal toepasbaar advies.

Wanneer complexe ingrepen in de HR-processen of ingrijpende cultuur- en gedragsveranderingen aan orde zijn, is een methodische maar passende aanpak noodzakelijk. Met programmamanagement kunnen doelen, inspanningen en middelen samenhangend worden bestuurd en op elkaar worden afgestemd. Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van duidelijkheid en helderheid over de te bereiken doelen, het creëren van een veranderingsplatform en het stellen van prioriteiten. Vervolgens wordt het mogelijk keuzes te maken tussen de verschillende claims voor geld, tijd, inzet en aandacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Kooij.

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
Einstein