Het is begonnen met onze passie voor het HR-vak. Een passie die leidt tot onze persoonlijke aanpak: verbindend, betrokken en resultaatgedreven.

De verbinding tussen droom en realiteit, tussen plezier en resultaat.
HRM is bij uitstek de verbindende factor tussen de ontwikkeling en prestaties van medewerkers en de doelstellingen van een organisatie.

Persoonlijk betrokken bij onze klanten, onze adviseurs en interim-professionals. Langdurige samenwerkingsrelaties, loyaliteit en wederzijds commitment zijn kenmerkend.

Gedreven om de beste oplossing voor een vraagstuk te bedenken en vooral te laten werken. We zijn pragmatisch en geloven niet in holle woorden, dikke rapporten en lange presentaties. We geloven in een werkbaar maar bovenal duurzaam resultaat.

Entrance is een onafhankelijk HR adviesbureau dat sinds 1991 is gespecialiseerd in interim, advies en search op het gebied HRM. Human Resource Management is ons vak en onze passie.

Wij ondersteunen de kwaliteit van HR-afdelingen en faciliteren de behoefte aan tijdelijke en vaste HR-professionals.

Telefoon +31 (0)20 751 32 23
Fax +31 (0)20 751 32 07
info@entrance.nl

Panel 1

interim

Entrance HRM heeft de juiste HR-professional beschikbaar die zowel de noodzakelijke continuïteit biedt als de gewenste veranderingen realiseert. De juiste man of vrouw die ervoor zorgt dat de HR-dienstverlening binnen uw organisatie gecontinueerd wordt maar ook in staat is een directe én blijvende bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van een aantal HR-instrumenten en –processen.

Onze interim-professionals worden ingezet als HR-adviseur, HR-manager, programma- of projectmanager en resource-/fieldmanager. Ook de specialistische HR-rollen worden interim ingevuld: recruitment, arbeidsmarktcommunicatie, management development, arbo, compensations & benefits en payroll.

Ons uitgebreide netwerk van HR interim professionals onderhouden wij sinds 1991 en blijven we voortdurend uitbreiden. Daardoor zijn wij in staat interim HR-professionals aan te bieden die niet alleen beschikken over de juiste kennis en competenties maar ook over relevante branche-ervaring. Of het nu gaat om ervaring binnen bijvoorbeeld banken en verzekeraars, ICT,  retail, overheid, onderwijs of zorg, wij kennen de juiste HR-professionals en zij kennen ons.

Bij het maken van (contractuele) afspraken met de opdrachtgever staat maatwerk voorop. Wij streven altijd naar afspraken die het mogelijk maken onze interim-professional zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten om het gewenste én afgesproken resultaat te realiseren. De inzet, de tijdsduur en het tarief worden hierop afgestemd. Om de professionaliteit en kwaliteit te waarborgen, worden interim-professionals begeleid door een ervaren schaduwmanager en werken wij volgens een gedragscode. 

Door haar omvang en werkwijze is Entrance in staat een persoonlijke en professionele benadering van haar opdrachtgevers te garanderen. Alleen door de organisatie van de opdrachtgever en diens vraagstuk goed te leren kennen, is het mogelijk de juiste mensen aan te bieden op een tijdelijke vacature.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Jager.

Verstandige mensen passen zich aan aan de omgeving, onverstandige mensen proberen de omgeving aan hen aan te passen.
Daarom is alle vooruitgang het gevolg van het streven van onverstandige mensen.
George Bernard Shaw
Panel 2

advies

Entrance HRM heeft jarenlange expertise en kennis van organisaties opgebouwd. Vanuit deze expertise adviseren we, samen met onze klant, over de meest passende human resource oplossingen. Maar naast vakinhoudelijke kennis hebben onze adviseurs het talent om human resource oplossingen effectief te implementeren. Wederom samen met de klant. Want veranderingen in gedrag en samenwerking, maar ook in efficiency en prestaties zijn alleen mogelijk als er een actieve betrokkenheid is van de opdrachtgever en de consultant.

We adviseren onze klanten op het brede terrein van human resource management. Over de volgende thema’s raken we bijna altijd in gesprek: HRM-beleid, resultaatgericht managen, competentiemanagement, teamontwikkeling en strategische personeelsplanning.

Samen met onze opdrachtgever kijken we naar de problemen, de kansen en de wensen. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Onze adviseurs luisteren, denken na én denken mee. Zij geven een pragmatisch, helder en bovenal toepasbaar advies.

Wanneer complexe ingrepen in de HR-processen of ingrijpende cultuur- en gedragsveranderingen aan orde zijn, is een methodische maar passende aanpak noodzakelijk. Met programmamanagement kunnen doelen, inspanningen en middelen samenhangend worden bestuurd en op elkaar worden afgestemd. Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van duidelijkheid en helderheid over de te bereiken doelen, het creëren van een veranderingsplatform en het stellen van prioriteiten. Vervolgens wordt het mogelijk keuzes te maken tussen de verschillende claims voor geld, tijd, inzet en aandacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Kooij.

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
Einstein
Panel 3

search

Wij zijn ruim 25 jaar actief op het vakgebied HRM. Wij kennen de talenten in ons vak en zij kennen ons. Entrance staat voor search en selectie van HR-adviseurs, -specialisten en -managers. Van jonge talentvolle starters tot ervaren senior HR-executives. Wij bieden u als opdrachtgever een entree tot de beste HR-professionals van Nederland. Wat is onze kracht? Het vinden en selecteren van onderscheidende HR-professionals die binnen uw team het verschil gaat maken.

Kwaliteit

In een werving- en selectieprocedure draait alles om kwaliteit en maatwerk. De kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de klantorganisatie. De kwaliteit van de kandidaat en de kwaliteit van de procedure en het bureau. Als gespecialiseerd HR-bureau zijn wij in staat om onze klanten inhoudelijk te adviseren over het juiste profiel, de wervingsaanpak en de procedure. Dit begint met een goed gesprek over de uitdaging van uw HR-organisatie en de samenstelling van uw team. Welk talent heeft u in huis en aan welke competenties is er behoefte? Op basis hiervan stellen we een wervingsprofiel op, en adviseren over de opzet van een effectieve wervingsaanpak.

Expertise

Human Resource Management is ons vak en onze passie. Deze passie leidt tot onze persoonlijke aanpak: verbindend, betrokken en resultaatgedreven. Voor de werving en selectie van HR-professionals hebben wij als gespecialiseerd bureau een onderscheidende positie en propositie. Onze adviseurs zijn allereerst HR-professionals die vele jaren leidinggevende HR-ervaring, binnen zowel profit als non-profit, combineren met het begeleiden van HR-recruitment opdrachten.

Wij zijn ruim 25 jaar actief zonder sterk op de voorgrond te treden. Langdurige samenwerkingsrelaties, loyaliteit en wederzijds commitment zijn kenmerkend. Dit weerspiegelt zich in onze klanten. De omvang van ons bureau garandeert een persoonlijke en professionele aanpak waarin we gedreven zijn om het beste resultaat te behalen.

Aanpak

Bij de uitvoering van een procedure streven wij niet alleen naar kwaliteit en een vlotte doorlooptijd, maar staat de tevredenheid van de klant én de kandidaat voorop. Beide worden volledig en tijdig geïnformeerd over de voortgang.

Profielanalyse. In de startfase houden wij uitvoerige intakegesprekken met alle betrokkenen aan opdrachtgeverzijde die een rol gaan spelen in de werving- en selectieprocedure. Van hieruit wordt een uitgebreid search profiel opgesteld dat de leidraad in de procedure vormt. Het profiel is beschikbaar voor alle geïnteresseerden.

Werving. Op basis van het opgestelde functieprofiel starten we met de werving. We maken standaard gebruik van internet search, file search en netwerk search. Het gebruik van media search vindt uitsluitend na overleg en toestemming van de opdrachtgever plaats.

Selectie. Met een selectie van gemiddeld tien kandidaten voeren wij uitvoerige gesprekken. Tijdens deze gesprekken besteden wij veel aandacht aan behaalde resultaten, drive en attitude. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage. Na een referentieonderzoek (na toestemming kandidaat) adviseren wij u met welke kandidaten de procedure voort te zetten.

Presentatie kandidaten. De rapportage wordt aan u voorgelegd en persoonlijk toegelicht. Wanneer gewenst plannen en organiseren wij tevens de gesprekken binnen de klantorganisatie.

Assessmentonderzoek (optioneel). Aan de hand van het functieprofiel en de gewenste competenties wordt een assessment-programma op maat samengesteld. Deze bestaat uit diverse capaciteiten- en persoonlijkheidstests en een aantal rollenspellen die nauw aansluiten bij de toekomstige functie.

Afronding en evaluatie. Nadat de kandidaat in de nieuwe functie is gestart, vindt er een evaluatie plaats waarin de procedure op alle relevante aspecten wordt geëvalueerd door de opdrachtgever.

Opdrachten

In de loop van de jaren hebben wij binnen verschillende branches opdrachten mogen uitvoeren, onderstaand een select aantal voorbeelden:

  • Directeur HR, energiebedrijf
  • Manager HR, retailorganisatie
  • HR-adviseur, logistieke multinational
  • Manager HR, uitvoeringsorgaan ministerie
  • HR-adviseur, provincie
  • Recruiter, ICT-dienstverlener
  • Management Consultant HR & Change, middelgroot organisatieadviesbureau
  • Senior HR-consultant, multinational ICT
  • Manager Recruitment, locale overhead

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Erik Jager of Ron van der Kooij.

Destination is never a place but rather a new way of looking at things.
Henry Miller
Panel 4

contact

Graag nodigen we u uit om nader met ons kennis te maken.

Erik Jager
erik.jager@entrance.nl
06-55720076

Entrance B.V.
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel +31 (0)20 751 32 23
info@entrance.nl
www.entrance.nl

KvK-nummer: 31035438